ชื่อ - นามสกุล :มุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ตำแหน่ง :ผู้รับใบอนุญาต
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :362 หมู่ 2 ถนนสกล-อุดร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Telephone :042-711272
Email :admin@tharaediocese.org
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา